Religious

10,000 REASONS (BLESS THE LORD) Fingerstyle Tabs

Guitar Arrangement: 10000 REASONS Fingerstyle Tabs Artist: Matt Redman Keep your self updated on my latest easy and simplified fingerstyle arrangements of popular songs by subscribing on my YouTube Channel:  Lyrics: Bless the Lord, Oh my soul Oh my soul, worship his holy name Sing like never before, Oh my soul I'll worship your holy name The sun comes up, it's a new day dawning It's time to sing your song again Whatever may pass and whatever lies before me Let me be singing when the evening [...]

2022-09-25T13:14:25+00:00By |Religious|1 Comment

Ang Tanging Alay Ko Fingerstyle Tabs

Guitar Arrangement: Ang Tanging Alay Ko Fingerstyle Tabs Artist: Raymund Remo Keep your self updated on my latest easy and simplified fingerstyle arrangements of popular songs by subscribing on my YouTube Channel:  Lyrics: Salamat sa iyo Aking Panginoong Hesus Ako’y inibig mo At inangking lubos Ang tanging alay ko sa’yo aking Ama Ay buong buhay ko puso’t kaluluwa Di makayanang maipagkaloob Mamahaling hiyas ni gintong sinukob Ang tanging dalangin O Dios ay tanggapin Ang tanging alay ko nawa ay gamitin Ito lamang Ama wala ng iba pa [...]

2022-05-04T15:02:40+00:00By |Religious|0 Comments

Ama Namin Fingerstyle Guitar Tabs

Guitar Arrangement: Ama Namin Fingerstyle Guitar Tabs Artist: Fr. Manoling Francisco, SJ Keep your self updated on my latest easy and simplified fingerstyle arrangements of popular songs by subscribing on my YouTube Channel:  Lyrics: Ama namin, sumasalangit Ka Sambahin ang ngalan Mo Mapasaamin ang kaharian Mo Sundin ang loob Mo Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan Mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo Kami ang aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin Sa magkakasala sa amin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa [...]

2022-05-04T14:14:17+00:00By |Religious|0 Comments

Unang Alay Fingerstyle Guitar Tabs

Guitar Arrangement: Unang Alay Fingerstyle Guitar Tabs Artist: Lito Magnaye Keep your self updated on my latest easy and simplified fingerstyle arrangements of popular songs by subscribing on my YouTube Channel:  Lyrics: Kunin at tanggapin ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo Tanda ng bawat pusong 'pagkat inibig Mo Ngayo'y nananalig, nagmamahal sa 'Yo Tinapay na nagmula sa butil ng trigo Pagkaing nagbibigay ng buhay Mo At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas Inuming nagbibigay lakas Kunin at tanggapin ang alay na [...]

Pananagutan Fingerstyle Guitar Tabs

Guitar Arrangement: Pananagutan Fingerstyle Guitar Tabs Artist: Fr. Eduardo Hontiveros, SJ Keep your self updated on my latest easy and simplified fingerstyle arrangements of popular songs by subscribing on my YouTube Channel:  Lyrics: Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang Walang sinuman and namamatay para sa sarili lamang Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling nya Sa ating pag mamahalan at panglilingkod sa kanino man Tayo ay nagdadala ng balita na kaligtasan Tayong lahat ay may pananagutan [...]

Go to Top