Ang Tanging Alay Ko Fingerstyle Tabs

Guitar Arrangement: Ang Tanging Alay Ko Fingerstyle Tabs

Artist: Raymund Remo

Keep your self updated on my latest easy and simplified fingerstyle arrangements of popular songs by subscribing on my YouTube Channel: 

Lyrics:

Salamat sa iyo
Aking Panginoong Hesus
Ako’y inibig mo
At inangking lubos

Ang tanging alay ko sa’yo aking Ama
Ay buong buhay ko puso’t kaluluwa
Di makayanang maipagkaloob
Mamahaling hiyas ni gintong sinukob

Ang tanging dalangin O Dios ay tanggapin
Ang tanging alay ko nawa ay gamitin
Ito lamang Ama wala ng iba pa
Aking hinihiling

Di ko akalain
Na ako’y binigyan mong pansin
Ang taong tulad ko’y
Di dapat mahalin

Ang tanging alay ko sa’yo aking Ama
Ay buong buhay ko puso’t kaluluwa
Di makayanang maipagkaloob
Mamahaling hiyas ni gintong sinukob

Ang tanging dalangin O Dios ay tanggapin
Ang tanging alay ko nawa ay gamitin
Ito lamang Ama wala ng iba pa
Aking hinihiling

Aking hinihintay
Ang iyong pagbabalik Hesus
Ang makapiling ka’y
Kagalakang lubos

Ang tanging alay ko sa’yo aking Ama
Ay buong buhay ko puso’t kaluluwa
Di makayanang maipagkaloob
Mamahaling hiyas ni gintong sinukob

Ang tanging dalangin O Dios ay tanggapin
Ang tanging alay ko nawa ay gamitin
Ito lamang Ama wala ng iba pa
Aking hinihiling

Thank you for visiting the website. Again, I would like to encourage you to subscribe to my YouTube Channel if you like more easy and simplified fingerstyle guitar arrangement with tabs. You may subscribe by clicking here: 

Below is the complete notation with tablatures of Ang Tanging Alay Ko Fingerstyle Tabs by Raymund Remo. You may also like my arrangement of the song Ama Namin Fingerstyle Guitar Tabs by Fr. Manoling Francisco, SJ.

Free Video Sheet Music

FREE Guitar Sheet Music With Tabs:

To get your free copy of the arrangement, you may do the following:

* For desktop computer, right-click and choose “Save as Picture”

* For mobile devices like smart phone or tablets, tap on the image then choose “Save Image”

Ang Tanging Alay Ko Fingerstyle Tabs
Ang Tanging Alay Ko Fingerstyle Tabs
Ang Tanging Alay Ko Fingerstyle Tabs
Ang Tanging Alay Ko Fingerstyle Tabs