Purihin Ang Panginoon Fingerstyle Guitar Tabs

Guitar Arrangement: Purihin Ang Panginoon Fingerstyle Guitar Tabs

Artist: Danny Isidro SJ/Fruto Ramirez SJ

Keep your self updated on my latest easy and simplified fingerstyle arrangements of popular songs by subscribing on my YouTube Channel: 

Lyrics:

Chorus:
Purihin ang Panginoon
Umawit ng kagalakan
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira
Hipan ninyo ang trumpeta

Sa ating pagkabagabag
Sa Diyos tayo’y tumawag
Sa ating mga kaaway
Tayo ay kanyang iniligtas

(Repeat Chorus)

Ang pasaning mabigat
Sa ‘ting mga balikat
Pinagaan ng lubusan
Ng Diyos na tagapagligtas

(Repeat Chorus)

Kaya’t Panginoo’y dinggin
Ang landas Niya’y tahakin
Habang buhay ay purihin
Kagandahang loob Niya sa’tin

(Repeat Chorus)

Thank you for visiting the website. Again, I would like to encourage you to subscribe to my YouTube Channel if you like more easy and simplified fingerstyle guitar arrangement with tabs. You may subscribe by clicking here: 

Below is the complete notation with tablatures of Purihin Ang Panginoon Fingerstyle Guitar Tabs by Danny Isidro SJ/Fruto Ramirez SJ. You may also like my arrangement of the song Ama Namin Fingerstyle Guitar Tabs.

Free Video Sheet Music

FREE Guitar Sheet Music With Tabs:

To get your free copy of the arrangement, you may do the following:

* For desktop computer, right-click and choose “Save as Picture”

* For mobile devices like smart phone or tablets, tap on the image then choose “Save Image”

Purihin Ang Panginoon Fingerstyle Guitar Tabs
Purihin Ang Panginoon Fingerstyle Guitar Tabs
Purihin Ang Panginoon Fingerstyle Guitar Tabs