Pananagutan Fingerstyle Guitar Tabs

Guitar Arrangement: Pananagutan Fingerstyle Guitar Tabs

Artist: Fr. Eduardo Hontiveros, SJ

Keep your self updated on my latest easy and simplified fingerstyle arrangements of popular songs by subscribing on my YouTube Channel: 

Lyrics:

Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang
Walang sinuman and namamatay para sa sarili lamang
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling nya

Sa ating pag mamahalan at panglilingkod sa kanino man
Tayo ay nagdadala ng balita na kaligtasan
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling nya

Sabay sabay na nag-aawitan ang mga bansa
Tayo tinuring na panginoon bilang mga anak
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling nya
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling nya

Thank you for visiting the website. Again, I would like to encourage you to subscribe to my YouTube Channel if you like more easy and simplified fingerstyle guitar arrangement with tabs. You may subscribe by clicking here: 

Below is the complete notation with tablatures of Pananagutan Fingerstyle Guitar Tabs by Fr. Eduardo Hontiveros, SJ. You may also like my arrangement of the song Lead Me Lord Fingerstyle Guitar Tabs also by Gary Valenciano.

Free Video Sheet Music

Digital Download: Printable PDF 

FREE Guitar Sheet Music With Tabs:

To get your free copy of the arrangement, you may do the following:

* For desktop computer, right-click and choose “Save as Picture”

* For mobile devices like smart phone or tablets, tap on the image then choose “Save Image”

Pananagutan Fingerstyle Guitar Tabs
Pananagutan Fingerstyle Guitar Tabs
Pananagutan Fingerstyle Guitar Tabs
Pananagutan Fingerstyle Guitar Tabs