Ama Namin Fingerstyle Guitar Tabs

Guitar Arrangement: Ama Namin Fingerstyle Guitar Tabs

Artist: Fr. Manoling Francisco, SJ

Keep your self updated on my latest easy and simplified fingerstyle arrangements of popular songs by subscribing on my YouTube Channel: 

Lyrics:

Ama namin,
sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa,
para nang sa langit.
Bigyan Mo kami

ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin Mo Kami
ang aming mga sala,
Para ng pagpapatawad namin
Sa magkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa
tukso, at iadya Mo kami
sa lahat ng masama.

Thank you for visiting the website. Again, I would like to encourage you to subscribe to my YouTube Channel if you like more easy and simplified fingerstyle guitar arrangement with tabs. You may subscribe by clicking here: 

Below is the complete notation with tablatures of Ama Namin Fingerstyle Guitar Tabs by Fr. Manoling Francisco, SJ. You may also like my arrangement of the song Unang Alay Fingerstyle Guitar Tabs by Lito Magnaye.

Free Video Sheet Music

Digital Download: Printable PDF 

FREE Guitar Sheet Music With Tabs:

To get your free copy of the arrangement, you may do the following:

* For desktop computer, right-click and choose “Save as Picture”

* For mobile devices like smart phone or tablets, tap on the image then choose “Save Image”

Ama Namin Fingerstyle Guitar Tabs
Ama Namin Fingerstyle Guitar Tabs
Ama Namin Fingerstyle Guitar Tabs