Don

Home/Dondee Magnata

About Dondee Magnata

Hi, my name is Dondee and this is my website wherein you can find all of my Fingerstyle Guitar Arrangements of Popular Songs and Tunes. Thank you for visiting my site and I hope you find my arrangements helpful on your guitar journey.

You Raise Me Up Fingerstyle Tabs

Guitar Arrangement: You Raise Me Up Fingerstyle Tabs Artist: Josh Groban "You Raise Me Up" is a powerful and emotionally charged song that has touched the hearts of millions of people around the world. Written by Brendan Graham and composed by Rolf Lovland, the song has become an anthem of hope, courage, and strength, inspiring listeners to overcome life's challenges and reach for their dreams. The song's lyrics speak of the challenges that we all face at some point in our lives. It tells of the times [...]

Beauty And The Beast Fingerstyle Tabs

Guitar Arrangement: Beauty And The Beast Fingerstyle Tabs Artist: Celine Dion and Peabo Bryson "Beauty and the Beast" is a timeless song that has captured the hearts of millions of fans across generations. Originally composed by Alan Menken, with lyrics by Howard Ashman, the song serves as the main theme for Disney's animated movie of the same name, released in 1991. The song was later recorded by Celine Dion and Peabo Bryson for the movie's soundtrack, and it won an Academy Award for Best Original Song, as [...]

Kumpas Fingerstyle Guitar Tabs

Guitar Arrangement: Kumpas Fingerstyle Tabs Artist: Moira Dela Torre Keep your self updated on my latest easy and simplified fingerstyle arrangements of popular songs by subscribing on my YouTube Channel:  Lyrics: Pa'no bang mababawi Lahat ng mga nasabi? 'Di naman inakalang Na siya'y aalis lang bigla ng walang babala Sa isang iglap Nagbago ang lahat Susuko na dapat nang dumating ka Ikaw ang kumpas 'pag naliligaw Ikaw ang kulay sa langit na bughaw Sa bawat bagyo na dumadayo Ikaw ang kanlungan na kailangan ko Kahit no'ng 'di [...]

Purihin Ang Panginoon Fingerstyle Guitar Tabs

Guitar Arrangement: Purihin Ang Panginoon Fingerstyle Guitar Tabs Artist: Danny Isidro SJ/Fruto Ramirez SJ Keep your self updated on my latest easy and simplified fingerstyle arrangements of popular songs by subscribing on my YouTube Channel:  Lyrics: Chorus: Purihin ang Panginoon Umawit ng kagalakan At tugtugin ang gitara At ang kaaya-ayang lira Hipan ninyo ang trumpeta Sa ating pagkabagabag Sa Diyos tayo'y tumawag Sa ating mga kaaway Tayo ay kanyang iniligtas (Repeat Chorus) Ang pasaning mabigat Sa 'ting mga balikat Pinagaan ng lubusan Ng Diyos na tagapagligtas (Repeat [...]

2023-04-22T16:46:38+00:00By |Religious|0 Comments

Thank God I Do Fingerstyle Guitar Tab

Guitar Arrangement: Thank God I Do Fingerstyle Tab Artist: Lauren Daigle Keep your self updated on my latest easy and simplified fingerstyle arrangements of popular songs by subscribing on my YouTube Channel:  Lyrics: I’ve seen love come and I’ve seen love walk away So many questions, will anybody stay? It’s been a hard year, so many nights in tears All of the darkness, trying to fight my fears Alone, so long alone I don’t know who I’d be if I didn’t know You I’d probably fall off [...]

2023-04-23T16:05:30+00:00By |Religious|0 Comments
Go to Top